Breakout-sessies

Tijd

Stream

Titel

Spreker

Beschrijving

         
11:40 Hands Off Ninja or Samurai? The Art of War and the Future of Testing Wolfgang Platz, Founder & Chief Product Officer, Tricentis The Digital Disruption is forcing customers to leverage software to create new sources of customer value and increase their operational agility. To enable this, enterprises are adopting Agile methodologies and DevOps, driving the need for Continuous Testing and record high levels of automation. Similar to the theories proposed in Sun Tzu’s “The Art of War”, the battle for the highest quality at the highest speed and lowest costs introduces two forces: the Ninjas and the Samurai. What is the difference between them, and where should they be utilized? And how does the analogy apply for all of us testers who are just trying to make software better?
(English speaking)
11:40 NextGen Testing Preventing Anti-Patterns for Agile Testing Geoffrey van der Tas, Agile Test Consultant, Sogeti Vanuit de ervaring die hij heeft bij ING laat Geoffrey zien hoe oude (test)gewoontes Agile ontwikkeling kunnen tegenhouden. Vanuit concrete voorbeelden komen de drie meest voorkomende anti-patronen voorbij en zoomt Geoffrey vervolgens in op hoe deze herkend, voorkomen en vooral opgelost kunnen worden. 
11:40 IoT & Robotics De beste abstractie vinden in simulatie Roger Lahaye, Projectleider, ASML De complexiteit in ASML  producten is in de afgelopen jaren toegenomen, waardoor de test strategie is uitgebreid met andere kwaliteitsaspecten op een holistisch testniveau. ASML implementeert model-based testing, waarmee door middel van profielen, virtuele wafers op nanometers in de context van een semiconductorfabriek nagebootst worden. In deze lezing laat Roger zien hoe ASML simulatie toepast, door in te zoomen op atoomniveau en uit te zoomen op fabrieksniveau. Zodat de juiste balans gevonden wordt tussen productkwaliteit, testbaarheid en kosten.
11:40 Specialties Security is in the eye of the beholder Marinus Kuivenhoven, Senior Security Specialist, Sogeti

Technologie om ons heen verandert sneller dan ooit. Door de hoeveelheid mogelijkheden en het tempo van innovatie valt ons niet eens op hoe snel we afhankelijk zijn geworden van onze digitale apparaten. En dit is nog maar het begin. Het is daarom ook het moment om stil te staan bij de keuzes die we nu maken, die over een paar jaar in miljarden apparaten raken. En daarmee ook ons.

         
13:30 Hands Off

Testen, testautomatisering en performance testen: de dagelijkse praktijk van een internationaal testcentrum

 

Peter Betting, Directeur European Software Test Hub – Frankrijk

Deze presentatie geeft een heldere kijk op het internationale testcentrum van Sogeti (ESTH) in Bordeaux, Frankrijk. Aan bod komen de werkwijze van het testcentrum, de klanten van het testcentrum, de gestructureerde en methodische manier van testen binnen de 5 teststraten en de ruime focus op performance testen, model based testing en testautomatisering. 

13:30 NextGen Testing De rol en toepassing van kwaliteit in DevOps Dave van Herpen, Management Coach Enterprise Agility & DevOps, Sogeti DevOps is voor steeds meer organisaties een keiharde noodzaak of realiteit geworden. Snelheid, multidisciplinaire samenwerking en radicale automatisering van taken zijn aan de orde van de dag. Maar welke rol speelt kwaliteit in deze omgevingen? En hoe wordt kwaliteit geborgd in DevOps teams? Dave laat vanuit zijn ervaring in verschillende DevOps transformaties diverse prakijkttoepassingen zien. Hij zoomt in op hoe kwaliteit effectief kan worden ingezet als katalysator binnen teams en over teams heen.
13:30 IoT & Robotics IoT-sering, IoTMap, IoTest' Tom van der Ven, Senior Testconsultant High Tech, Sogeti
Steven van Dalen, IoT Consultant, Sogeti
Internet of Things (IoT) zorgt voor nieuwe beleving van bestaande producten en geeft ons tal van nieuwe oplossingen. Door alles aan elkaar te koppelen explodeert het aantal te testen mogelijkheden van IoT-oplossingen. Met drie voorbeelden zetten Tom en Steven de drie hoofdboodschappen van IoT testen neer. Het nieuwe boek IoTMap komt daarbij ook aan bod. Het beschrijft  in detail hoe je de teststrategie voor een IoT-ecosysteem neerzet. We gebruiken twee bouwblokken vanuit IoTMap - Crowdtesting en Storytelling- om samen met het publiek een IoTest uit te voeren.
13:30 Specialties De yin en yang van BI Testen Mijcke Peek, BI Consultant, Sogeti
Armando Dorsek, Test Coordinator Data &  Analytics, Verified Testing Services
BI-testen is een integraal onderdeel van het vakgebied testen. Er zijn echter wezenlijke verschillen tussen BI- en regulier testen. Hierdoor is de specialisatie BI-testen ontstaan. Mijcke en Armando laten met praktijkvoorbeelden zien dat je als tester in een BI-omgeving echt de BI kennis in je rugzak moet hebben om succesvol te kunnen zijn. Krijg inzichten om de eerste stappen in deze wereld te zetten of de tips&tricks om te verbeteren.
         
14:20 Hands Off Tosca in de praktijk Ferrie Wolf, Testtool consultant, Sogeti

Sinds 2012 is Sogeti TOSCA Certified Implementation Partner (TCIP) en daarmee één van de wereldwijde Testing Services partners van Tricentis.

Het Centre of Excellence Tosca binnen Sogeti is het kenniscentrum in Nederland op het gebied van de laatste ontwikkelingen rondom Tosca. Best practices worden hier uitgewisseld zodat klanten optimaal gebruik kunnen maken van onze praktijk ervaringen. In deze sessie zoomen wij in op twee praktijk ervaringen:  het automatiseren van regressietesten in de keten, en het automatiseren van workflow applicaties. 

14:20 NextGen Testing Flexibele testomgevingen met IBM Cloud Richard Bakker, DevOps Consultant, IBM
Eric Derksen , Client Architect,
Voor een DevOps organisatie is een flexibele test- en productieomgeving essentieel. Alleen het starten van een cloud instance voldoet niet aan de wensen zoals integratie, security en scalability. Moeten projecten alleen de infrastructuur (IAAS) of complete platformen (PAAS) uit de cloud gebruiken om effectief te zijn? IBM beschikt over een groot Cloudportfolio. Dit wordt gebruikt door zowel kleine start-ups als de grootste klanten. Richard (Pure Application System & Urbancode) en Eric (Bluemix) geven inzicht in de voordelen van twee veel gevraagde oplossingen. Beide oplossingen zijn belangrijke bouwstenen van IBM's Hybride Cloud portfolio. De sessie leert hoe je snel en flexibel je test/productie infrastructuur kunt aanpassen aan de nieuwe wensen.
14:20 IoT & Robotics Artificial Intelligence en Testen - een introductie Steven Anker(AI), Systeem Architect High Tech, Sogeti
Allex Veldman,  Test Engineer High Tech, Sogeti
In deze presentatie wordt in gegaan op  vraagstukken als "hoe gebruik je technologie uit AI om te testen"? En "Hoe test je een intelligent systeem? In een demo wordt gedmonstreerd hoe evolutionaire algoritmes kunnen worden gebruikt om te testen.
14:20 Specialties Kwaliteit in SAP migratie naar de cloud Pepijn Paap, Senior SAP Test Manager, Sogeti SAP ondersteunt belangrijke primaire processen. De business wil de geboden functionaliteit verder ontwikkelen, ICT graag up2date blijven, en business en ICT samen schaalbaareid vergroten en kosteneffectiever maken. Hana en cloud faciliteren dit, maar hoe borg je een dergelijke implementatieproject met majeure impact? Met welke testaanpak borgt u de kwaliteit ? In deze sessie delen we onze ervaringen met u en geven we concrete handvatten mee hoe u zo goed mogelijk de kwaliteit kunt borgen.
         
15:10 Hands Off How DevOps was killing Test Automation Vincent Wijnen, Testtool Consultant, Sogeti DevOps plaatst de verantwoordelijkheid voor Test Automatisering steevast binnen de DevOps teams; zij zijn immers verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun software. Men realiseert zich echter niet dat met deze keuze de basis van een probleem gelegd wordt. Wanneer Test Automatisering vervolgens moet schalen over meerdere teams en domeinen, groeit dit probleem uit tot een regelrechte ramp.Vincent zoomt aan de hand van een heldere praktijkcase in op de oorzaak van deze vergissing en de problematische gevolgen. Vervolgens gaat hij in op de daadwerkelijk geïmplementeerde oplossing, waarbij waste voor Test Automatisering tot een verifieerbare 0% werd teruggebracht.
15:10 NextGen Testing Testing in Scrum/Agile bij KPN Reindrich Geerman, TestExpert, Sogeti
Dinant vd Starre, Scrum Master Central Identity en Mobile APPS teams, KPN
Dinant en Reindrich doen verslag van hun reis van het testen binnen Scrum/Agile naar het testen binnen DevOps. Tevens spreken ze over hun belevenissen in hun roadmap naar CI/CD.
15:10 IoT & Robotics Product V&V – A Disruptive story Rajeev Shah, Director Sales & Client Partner, Sogeti

Product & Engineering Services/Product V&V offering/Filling the voids in IT eco-system/Dealing with CTQ priorities /Our transformational story from Quality to Product Integrity/TestOps/     NextGen Accelerators/Q&A: Business and Collaboration ideas 

15:10 Specialties De onzin van I-, T-, π- en M-shaped testers Leo van der Aalst, Management Consultant en Agile Coach, Sogeti

Leo gaat in op de ‘shape’ van de tester van vandaag en van de toekomst.Moet je nu I-, T-, π- of M-shaped zijn? Of is dat onzin en is E- of Y-shaped zinniger? Of misschien wel antenne- of trechter-shaped? Leo extrapoleert dit  naar de toekomst op basis van de steeds veranderde afstand tussen software ontwikkelaars en testers in de afgelopen 30 jaar. Tijdens de presentatie wordt de Kahoot! app gebruikt, zodat je direct feedback uit de zaal kunt geven, die Leo dan ‘live’ verwerkt in de presentatie.

Extra

       
  DevOps Game Doe met een team van uw organisatie (min. 8, max. 13 personen)
mee aan een DevOps Game waarin u binnen een tijdsbestek van 2 uur de optimale aanpak voor DevOps ervaart. Meld u aan via tmapdag@sogeti.nl
Sogeti DevOps helpt bij het leveren van wendbaarheid en waarde in de gehele IT-leverketen; van idee tot product. Met deze interactieve game op basis van het boek "The Phoenix Project"  kunt u als team en organisatie in slechts 2 uur tijd ervaren hoe DevOps werkt. Tijdens de game belichten we hoe u de time-to-value verkleint, klanttevredenheid verhoogt, een optimale balans tussen waarde en risico creëert ende efficiëntie van uw organisatie kunt vergroten. De game is geschikt voor alle medewerkers (van professionals/teamleden tot aan senior management) vanuit de business, IT development en IT operations plus alle aanverwante rollen. Bekijk hier meer informatie. Meld uw team aan via tmapdag@sogeti.nl. 
11:30-12:30 Workshop Tricentis Exploratory Testing with Tosca   Short presentation together with hands-on exercises
11:40- 12:20 Workshop Microfocus Performance Testing for DevOps   How has performance testing evolved the past few years? What is important when doing performance testing in agile environments? What metrics shall we monitor for continuous improvement? This session will answer to these questions and show how Micro Focus Silk technology can be used for performance testing in a DevOps context.
12:30– 13:10 Workshop Microfocus Test Automation for DevOps  

The old testing methods required a combination of record/replay or manual tests being run across large virtual instances of platform and browser combinations. This was great for eliminating functional and performance defects, but as more browsers and devices came to market, testing across these variants became more demanding. This led to organizations making a trade-off from delivery speed vs adequate testing. As many of their customers will testify, it's a compromise too many – and one that is not required now. In this session we will take a closer look at the test automation capabilities of the Micro Focus Silk portfolio including items such as Cross browser testing, Business focused testing, Mobile Testing, Agile and Shift-Left Testing.

13:00 - 13:30 Workshop HPE User Experience Testing for Agile Development Sezen de Bruijn, Hewlett Packard Enterprise  
13:15 – 14:00 Workshop Microfocus  Test Management for DevOps  

Within DevOps we need to focus on efficiency and remove bottlenecks and manual, labour intensive-tasks as much as possible. In this journey, test management is a critical discipline as it delivers real time insight in your testing efforts. Silk Central enables you to gain control, collaboration and traceability across all areas of your software testing, Silk Central provides integration of requirements, manual and automated tests, defect tools and your test execution, giving full traceability of the quality of your software testing regardless of role.

13:30-14:30 Tricentis Workshop Exploratory Testing with Tosca  

Short presentation together with hands-on exercises

13:45-14:45 Workshop Smartbear Getting more out of your front-end testing tool Damien Walsh

In a world of Agile/DevOps having tools in our environment to handle multiple technologies from a central tool is becoming more of a requirement. Having the ability to integrate seamlessly into your company infrastructure as well a minimizing impact is key to getting most of of testing tools in the market today.

Damien Walsh will discuss how TestComplete will work with various 3rd party tools such as Jenkins, Jira, Visual Studio etc. while having the ability to create a load test into SmartBear’s LoadComplete tool. Having a single  resource to handle Front end UI with back end API using SoapUI.

15:10-15:40 Workshop HPE Testing for E-commerce Sezen de Bruijn, Hewlett Packard Enterprise